Ծածկաքար

Չափերը`

Բարձրություն

Երկարություն

Լայնություն

 

80 մմ

340 մմ

190 մմ

Զանգվածը`

Պեռլիտե լցանյութի դեպքում

Բազալտե լցանյութի դեպքում

 

5.5կգ

7 կգ

Միջին խտությունը

1050-1350  կգ/մ³

Սառնակայունությունը

F 50

գծային մետրի  համար օգտագործվող եզրաքարերի քանակը

5,26  հատ