Այգու եզրաքար

Չափերը`

Բարձրություն

Երկարություն

Լայնություն

 

220 մմ

500 մմ

60 մմ

Եզրաքարի մակնիշը

M-400 (B 30)

Եզրաքարի պատրաստման համար օգտագործված բետոնի մակնիշը

M-400 (B 30)

Զանգվածը

11 կգ

Միջին խտությունը

1650 կգ/մ³

Սառնակայունությունը

F 50

գծային մետրի  համար օգտագործվող եզրաքարերի քանակը

2  հատ