Եզրաքար մայթի (փոքր)

Չափերը`

Բարձրություն

Երկարություն

Լայնություն

 

200 մմ

500 մմ

80 մմ

Եզրաքարի մակնիշը

M-400 (B 30)

Եզրաքարի պատրաստման համար օգտագործված բետոնի մակնիշը

M-400 (B 30)

 

Զանգվածը

15 կգ

Միջին խտությունը

1850 կգ/մ³

Սառնակայունությունը

F 50

գծային մետրի  համար օգտագործվող եզրաքարերի քանակը

2  հատ