Եզրաքար մայթի (մեծ)

Չափերը`

Բարձրություն

Երկարություն

Լայնություն

 

280 մմ

500 մմ

150 մմ

Եզրաքարի մակնիշը

M 400 (B 30)

Եզրաքարի պատրաստման համար օգտագործված բետոնի մակնիշը

M 400 (B 30)

Զանգվածը`

43 կգ

Միջին խտությունը

2050 կգ/մ³

Սառնակայունությունը

F 50

1 գծային մետրի  համար օգտագործվող եզրաքարերի քանակը

2 հատ