Հաշվիչ:

«Սպլիտ» բլոկ 1-26

Չափերը`

Բարձրություն

Երկարություն

Լայնություն

 

190 մմ

390 մմ

200 մմ

Զանգվածը`

Պեռլիտե լցանյութի դեպքում

Բազալտե լցանյութի դեպքում

 

 

12,5կգ

16 կգ

Միջին խտությունը

900 կգ/մ³

Սառնակայունությունը

F 50

² մակերեսի համար օգտագործվող պատաքարերի քանակը

13 հատ