Հաշվիչ:

Ստանդարտ բլոկ 1-25

Չափերը`

Բարձրություն

Երկարություն

Լայնություն

 

190 մմ

390 մմ

400 մմ

Զանգվածը`

Պեռլիտե լցանյութի դեպքում

Բազալտե լցանյութի դեպքում

 

25 կգ

32 կգ

Միջին խտությունը

900 ց/մ³

Սառնակայունությունը

F 50

² մակերեսի համար օգտագործվող պատաքարերի քանակը

13 հատ