Հաշվիչ:

Ստանդարտ բլոկ 1-21

Չափերը՝

Բարձրություն

Երկարություն

Լայնություն

 

190 մմ

390 մմ

200 մմ

Զանգվածը պեռլիտե լցանյութի դեպքում

15 կգ

 

Միջին խտությունը

900 կգ/մ³ а3

Սառնակայունությունը

F 50

² մակերեսի համար օգտագործվող պատաքարերի քանակը

13 հատ