Հետադարձ կապ
«Շեն Հոլդինգ» ՓԲԸ Հայաստանի Հանրապետություն
Երևան 0043, Շիրակի 2/2
Հեռ` +374 10 422682
Բետոնե բլոկների պատվերի համար՝ +374 10 420682